Kuchcikowo – program zajęć wychowawczo – profilaktycznych promujących zdrowy styl życia od najmłodszych lat

„Kuchcikowo – program zajęć wychowawczo – profilaktycznych promujących zdrowy styl życia od najmłodszych lat” skierowany był  do dzieci w wieku 5-10 lat z terenu dzielnicy Ochota m.st Warszawy.  Zajęcia kulinarne stanowiły cykl spotkań, których celem było zainteresowanie dzieci eksperymentowaniem w kuchni.  Był to czas  mierzenia się z własnymi schematami, odkrywania własnych talentów  i ograniczeń, znalezienia nowych sposobów rozwiązywania problemów, wyciszenia się, a także zdobywania wielu innych doświadczeń związanych z przyjemnością przyrządzania posiłków, pięknego nakrywania stołu, tworzenia własnych przepisów.

Na zajęciach dzieci zdobywały wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia tj. zdrowego odżywania, ubierania się stosownie do pogody, ekologii  (w tym segregowania śmieci powstających w procesie przygotowywania posiłków),  a także  savoir-vivre’u.

 Warsztaty stwarzały małym uczestnikom warunki do rozwoju indywidualności każdego dziecka. Uczyły wrażliwości na estetykę posiłków i stołu, przy którym zasiadamy.  Zajęcia oparte na aktywności własnej uczestników uczyły samodzielnego podejmowania decyzji, a jednocześnie współpracy w grupie.

Uczestnicy pod kierunkiem osób  prowadzących  w miłej i bezpiecznej atmosferze :

  • Przygotowywali samodzielnie zdrowe posiłki,
  • Tworzyli własne przepisy kulinarne,
  • Uczyły się sztuki pięknego nakrywania stołu,
  • Poznały zasady savoir – vivre’u,
  • Uczyły się kulturalnego spożywania posiłku,
  • Rozwijały zainteresowania zdrowym stylem życia,
  • Uczyły się troski o własne zdrowie i życie,
  • Rozwijały się społecznie i towarzysko

 Kuchcikowo - plakat

 

Projekt „Kuchcikowo – program zajęć wychowawczo – profilaktycznych promujących zdrowy styl życia od najmłodszych lat” w latach 2011-2012 był dofinansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

warszawa