Aktualności

Happy English

Nauka angielskiego dla najmłodszych. Przenosimy się do Londynu, gdzie bawimy się i mówimy tylko po angielsku. Opowiadamy o ciekawym świecie zwierząt, kolorów, kształtów, a dzieci zaskakująco szybko i chętnie wchodzą w interakcje w nowym języku. czytaj więcej +

SzansoNutki

Zajęcia dla dzieci w wieku 1,5-3 lata, na których dzieci wielo-zmysłowo będą poznawać otaczający świat pełen dźwięków i instrumentów oraz tańca. Na zajęciach dzieci będą  poruszać się w rytm muzyki, będą się uczyć rozpoznawania, odtwarzania i tworzenia rytmów i melodii oraz zabaw muzycznych. czytaj więcej +

Klubik Mamy, Taty i Malucha

Zajęcia dla dzieci w wieku 1,5-3 lata i opiekunów o przewidywalnej dla dziecka strukturze i interesującej fabule. W klubiku dzieci mogą rozwijać swoje indywidualne potrzeby i zainteresowania w specjalnie zaaranżowanej ku temu przestrzeni. Poczucie bezpieczeństwa zapewnia obecność rodziców czy opiekunów, stała osoba prowadząca oraz stałe komponenty zajęć. czytaj więcej +

Szansa dla rodzin

W ramach projektu "SZANSA dla rodzin" współfinansowanego ze środków m.st.Warszawy w każdą ostatnią środę i piątek miesiąca odbywa się dyżur psychologa. czytaj więcej +

Okiem psychologa – Szanso-poradnik

Jak budować poczucie wartości u dziecka?

Każdy rodzic pragnie by jego dziecko było szczęśliwe, miało wiarę w własne siły i możliwości, było aktywne, podejmowało wyzwania, stawiało czoło trudnościom i niepowodzeniom które, prędzej czy później pojawią się na jego życiowej drodze. Prócz wrodzonych cech jakie już po narodzeniu posiada każdy z nas, wpływ na osobowość ma również środowisko, a zwłaszcza rodzina w jakiej wyrastamy i stosowane w niej strategie wychowawcze.

czytaj więcej +