Darowizna dla Szansy

Realizowane przez nas projekty są w większości dofinansowane ze środków m.st. Warszawy, niektóre z nich zakładają symboliczne opłaty lub są nieodpłatne. Dla nas „nieodpłatne” nie oznacza „byle jakie”, ale „świetne”, „dobre merytorycznie”, „dostępne” dla wszystkich. W większości koszty projektu uwzględniają środki donatora  oraz finansowe środki własne stowarzyszenia. Chcąc wesprzeć nasze działania zawsze możesz dokonać ”darowizny” inwestując w rozwój dzieci i dokładając cegiełkę w realizację celi statutowych stowarzyszenia. Dane do przelewu: Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 79, Warszawa 02-094 ING Bank Śląski Numer konta: 61 1050 1041 1000 0022 6326 7474 W tytule: Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia O.T.TRAD „Szansa” Warszawa-Ochota Każdą darowiznę możesz odliczyć od podatku dochodowego zgodnie z ustawą:
  • o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczącą możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) możesz odliczyć w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu,
  • o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczącą możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) możesz odliczyć w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.
  Więcej informacji na stronie: http://www.ngo.pl/x/448341 Zasady zawierania i wzory umów darowizny pieniężnej i rzeczowej znajdują się tutaj: poradnik.ngo.pl/x/503999. O zasadach rozliczania darowizn czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/448357.  

Z góry dziękujemy za wsparcie i inwestycję w rozwój dzieci!