Drogie Rodziny! Mamy wsparcie…

"Rodzinny kącik" warszawski klub dla rodzin dofinansowany ze środków m.st.Warszawy w latach 2014-2016

Miło nam poinformować, że zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2014 r. Nr 5520/2014 w  sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w latach 2014 -2016, otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu "Rodzinny kącik". Więcej informacji na podstronie projektu...

stopka-loga

logo_biale_wspolfinansowanie