Grupa zabawowa

Grupa zabawowa:

Zajęcia dla dzieci (w wieku 0,5-1,5 r.ż) i ich opiekunów/głównie mam mające na celu wzmacnianie więzi, stymulację rozwoju psychoruchowego przez wprowadzanie elementów zabaw i ćwiczeń dostosowanych do wieku dziecka oraz wsparcie opiekunów w ich roli rodzicielskiej.

Co wyróżnia grupę zabawową?

  • stałe elementy zajęć (elementy zabaw fundamentalnych, W. Sherborne, pedagogiki zabawy, zajęcia muzyczno-ruchowe,  poznawanie świata „poza domem” wszystkimi zmysłami)
  • grupa półotwarta (obowiązują zapisy na zajęcia)
  • wzajemne wsparcie (wymiana doświadczeń i wiedzy między rodzicami, wzbogacenie wiedzy na tematy wychowawcze i opiekuńcze, alternatywa na rutynę)
  • „inspirująca przestrzeń” dostosowana do potrzeb dzieci.
Ilość uczestników: do 10 dzieci wraz z opiekunami (razem 20 osób), liczba miejsc ograniczona

Terminy:
Środa 11.00-12.00 (wiek 0,5-1,5)
Czwartek 11.00-12.00 (wiek 0,5-1,5)

Zapisy: e-mail: szansa4@o2.pl (w tytule prosimy wpisać "Grupa zabawowa" ) telefon do biura Stowarzyszenia: 22 824 37 02, 602 129 602