Warsztaty Edukacyjne

Program „Odkrywkowo, kuchcikowo, językowo, na sportowo” jest propozycją rozbudzania zainteresowań dzieci  różnymi dziedzinami nauki, w szczególności naukami ścisłymi, eksperymentowaniem, prowadzeniem obserwacji przyrody, zjawisk atmosferycznych, doświadczeń prowadzących do rozumienia zasad fizyki, dziedziną ekologii, ekonomii i  innymi.

Chcemy też do programu zajęć edukacyjnych włączyć oryginalne zajęcia kulinarne, rozwijające zainteresowania dzieci dziedziną żywienia. Dlaczego?

Przygotowywanie posiłków i zasiadanie do stołu  jest istotnym elementem życia. Niestety, współczesne rodziny mają na to coraz mniej czasu. Dlatego chętnie sięgają po rozwiązania typu „Fast food” (tzw. śmieciowe jedzenie), co nie jest ani zdrowe, ani wartościowe. Domowe gotowanie, wspólne przyrządzanie posiłków daje okazję do przekazywania dzieciom ważnych wiadomości dotyczących roli właściwego odżywiania, przechowywania jedzenia, zawartości produktów, wpływu danych substancji na  zdrowie, budowę ciała, tkanek, planowania zakupów.

Miejsca  realizacji:

Grupa I: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 61 ul. Białobrzeska 27 , Warszawa
Grupa II: Siedziba O.T. TRAD „SZANSA” ul. Grójecka 79, Warszawa
  Czas trwania zajęć: 1-1,5 godz.
Zapisy:  szansa4@o2.pl

Projekt  dofinansowany jest ze środków m.st. Warszawy.

logo_biale_wspolfinansowanie