Kim jesteśmy

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” jest organizacją pozarządową non-profit działającą w formule stowarzyszenia od 1992 r. Nasze zainteresowania programowe od lat skupiają się wokół dziecka i jego najbliższego środowiska wychowawczego (domu, przedszkola, szkoły). W latach 1992 – 2012 zrealizowaliśmy kilkaset projektów edukacyjnych, wychowawczych i szkoleniowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Z naszych usług skorzystało ponad 10 000 dzieci i rodziców, kilkaset nauczycieli  i dyrektorów oraz niemalże 1000 wolontariuszy. Współpraca z holenderską fundacją Bernard van Leer (1997-2004) nauczyła nas szczególnego szacunku do okresu wczesnego dzieciństwa. Dzięki Fundacji pracownicy stowarzyszenia przeszli wiele interdyscyplinarnych szkoleń-krajowych i zagranicznych, które doprowadziły do niezmiernie istotnej zmiany schematów w myśleniu o pracy z dziećmi i ich rodzinami: od koncentracji na deficycie do koncentracji na zasobach i potencjale dziecka i jego rodziny, u od tzw.„gaszenia pożarów” (m.in: terapii indywidualnej, socjoterapii) do u wprowadzania „systemów przeciwpożarowych”( m.in: programy profilaktyczne-, praca z rodziną małym dzieckiem, praca z  zespołami przedszkolnymi i liderami w środowisku)

Czym się zajmujemy? Jakie stawiamy sobie cele?

 • Tworzymy możliwie najlepsze środowisko rozwojowe i wychowawcze dla dzieci poprzez szerokie upowszechnianie wartościowych rozwiązań pedagogicznych i standardów edukacyjnych
 • Towarzyszymy nauczycielom, rodzicom i organizacjom w tworzeniu środowiska przyjaznego dzieciom, umożliwiającego im wszechstronny rozwój (realizowanie potrzeb rozwojowych)
 • Staramy się pracować nad podnoszeniem jakości edukacji wczesnoszkolnej w Polsce, a także poznać, zbadać najistotniejsze ograniczenia, które utrudniają rozwój dzieci w naszym kraju.
 • Podnoszenie świadomości społecznej na temat potrzeb edukacyjnych i rozwojowych małych dzieci, a także znaczenia edukacji przedszkolnej dla przyszłej kariery życiowej człowieka
 

Komu dajemy Szansę?

 • Maluchom i ich Rodzinom – w Grupach Zabawowych, Klubie Mamy i Malucha, różnych zajęciach  stanowiących swoistą „preadaptację do przedszkola”,
 • Sześciolatkom i uczniom klas I-jako podmiotom reformy edukacji w projekcie „Szansa dla sześciolatków – wsparcie na starcie”,
 • Młodym Artystom  we współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Grażyny Bacewicz w Warszawie realizując wspólne projekty artystyczne i edukacyjne,
 • Młodym Talentom- w artystyczno-edukacyjnym projekcie „Kuźnia talentów” realizowanym we  współpracy z Przedszkolami i Szkołami Podstawowymi w ramach edukacji pozaformalnej,
 • Wolontariuszom w projektach szkoleniowo-wychowawczych rozwijających ich umiejętności pomagania,
 • Rodzicom – na różnego rodzaju warsztatach pozwalających wzmacniać ich rolę i rozwijać umiejętności wychowawcze,
 • Nauczycielom - na profesjonalnych szkoleniach dedykowanych określonym grupom,
 • Środowisku przedszkolnemu – dając podwaliny pod budowanie dialogu wielokulturowego w mieście
 • Liderom dobrej pracy przedszkolnej i szkolnej na wdrażanie istotnych zmian systemowych oraz kreowanie mądrej rzeczywistości edukacyjnej.