Misja

Misją naszego Stowarzyszenia jest: Wspieranie rozwoju dziecka i jego rodziny.

Staramy się inspirować:

  • rodziców
  • nauczycieli
  • organizacje
  • instytucje

do tworzenia jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci.

Za nasz priorytet uważamy dać szansę:

każdemu dziecku,
każdej rodzinie,
każdej placówce (przedszkole, szkoła)
i każdemu człowiekowi.....

Dać szansę tzn. odkryć i rozwijać w nim to, co najlepsze, odkryć i wzmacniać jego zasoby i potencjał rozwojowy.

 

cytay do zakladki misja