Wizja dziecka

Dziecko ma prawo do tego, aby dorosły traktował je z szacunkiem, jako partnera w tworzeniu jego samodzielnego rozwoju, szanował jego wartości i wartości jego rodziny.

Dziecko na świat przychodzi z różnorodnym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Każde dziecko jest inne, rozwija się we własnym tempie i zgodnie ze swoimi indywidualnymi możliwościami i potrzebami. Posiada wrodzoną ciekawość świata, chęć obserwowania, doświadczania i eksperymentowania - badania otaczającej rzeczywistości.

Dziecko współtworzy swój własny rozwój, jeśli mądry dorosły stworzy mu odpowiednie warunki tj. daje czas, przyzwolenie na samodzielność, przestrzeń do zadawania pytań i tworzenia oraz zaufanie do tego, że umie, wie, poradzi sobie. Dziecko ma prawo do decydowania, wyboru, wyrażania własnych opinii. Dzięki temu staje się sprawcze, uczy się rozwiązywania problemów i aktywnej postawy wobec trudności.

We współtworzeniu własnego świata ważne jest dla dziecka uczenie się rozpoznawania swoich emocji i emocji innych ludzi, wyrażania ich i radzenia sobie z nimi. Ważna jest również umiejętność wyrażania swoich potrzeb i liczenia się z potrzebami rówieśników i dorosłych. Szczególnie ważne dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym są potrzeby bezpieczeństwa, miłości i więzi z bliskimi ludźmi.

Dziecko potrzebuje czytelnego i zrozumiałego systemu norm i wartości obowiązujących w jego środowisku. Prawa i ograniczenia powinny tak samo dotyczyć dzieci jak i dorosłych.

Dziecko wykorzystując swój własny potencjał oraz wchodząc w interakcje ze światem zewnętrznym bierze udział we własnym rozwoju i wpływa na rozwój osób, które z nim przebywają.