Zespół

Zespół Stowarzyszenia przeszedł szereg szkoleń w kraju i za granicą. W skład zespołu wchodzą: pedagodzy, psycholodzy, trenerzy, eksperci, nauczyciele przedszkolni, przeszkoleni wolontariusze. Opiekunem naukowym naszych programów jest dr Krystyna Kamińska (Uniwersytet Łódzki, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku).

Magdalena Szlom – pedagog specjalny, korekcyjny, wieloletnie doświadczenie  w pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, doświadczenie w prowadzeniu młodzieżowych grup wolontariuszy, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń dla różnych grup odbiorców (nauczycieli, rodziców, personelu pomocniczego przedszkola, wolontariuszy) oraz zajęć dydaktycznych ze studentami studiów dziennych i zaocznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, autorka wielu programów społecznych, doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu profilaktycznych obozów.

Maria Karpiłowska – psycholog, aktywny nauczyciel w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzicami, realizowaniu programów profilaktycznych i terapeutycznych, warsztatów i szkoleń dla różnych grup odbiorców, autorka programu „Nie jestem sam”.Od 2002 r. związana z  z Towarzystwem Rozwijania Aktywności Dzieci ”Szansa”, gdzie aktualnie ma zaszczyt pełnić funkcję sekretarza zarządu a także psychologa i trenera. Mama dwójki dorosłych dzieci.

Magdalena Rębecka – dyplom Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie: licencjat pedagogiki specjalnej, specjalność: surdopedagogika i wychowanie przedszkolne, magister pedagogiki ogólnej, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna, studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji; pedagog specjalny i ogólny, czteroletnie doświadczenie w realizowaniu programów profilaktycznych, doświadczenie w pracy profilaktycznej na obozach letnich O.T. TRAD „SZANSA”, animator Młodzieżowych Jesiennych Szkół Profilaktyki, realizator programów profilaktycznych:„Kuchcikowo”, C2H5OH?!”, doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych.

Danuta Gruszczyńska – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Psycholog kliniczny I st specjalizacji, biegły sądowy Sądu Okręgowego w zakresie psychologii klinicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie  przy Szpitalu Dziecięcym  ul. Marszałkowska 24, w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Zagórzu (oddział Otwock),  gdzie pełniła funkcję z-cy ordynatora oraz w Zespole Psychosomatycznym przy Szpitalu Dziecięcym ul.Niekłańska 4/24, którym przez 5 lat kierowała. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, terapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W „Szansie” prowadzi grupy szkoleniowe.

Marlena Gutkowska – dyplom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: magister pedagogiki, specjalność: resocjalizacja z profilaktyką społeczną, studia podyplomowe w zakresie socjoterapii; pedagog, czynny nauczyciel, terapeuta dziecięcy, socjoterapeuta, doświadczenie w pracy profilaktycznej na obozach letnich O.T. TRAD „SZANSA”, animator Młodzieżowych Jesiennych Szkół Profilaktyki, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla wolontariuszy i zajęć terapeutycznych dla dzieci.

Kinga Szozda   - Psycholog-pedagog, terapeuta II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, socjolog. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z dziećmi i rodzicami, warsztatów wychowawczych, zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych, konsultacji dla rodzin oraz terapii indywidualnej. Doświadczenie w pracy profilaktyczno- terapeutycznej z młodzieżą (w tym zajęcia grupowe, konsultacje, terapia). Pracuje w ursynowskim przedszkolu.
Bogdan Jankowski  – trener edukator, moderator programów aktywizowania lokalnych grup młodzieżowych, autor książki „Wychowanie w szkole”. Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą jako pedagog szkolny w gimnazjum i wychowawca w Ośrodku Młodzieżowym.

Halina Charytonowicz  - pedagog „z powołania”, nauczyciel dyplomowany, przyrodnik i ekolog  z wykształcenia i zamiłowania, ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi, w prowadzeniu zajęć naukowych, przyrodniczych, kół zainteresowań, kół wyrównawczych, przygotowywanie dzieci do konkursów i olimpiad.

Sergiusz Sobczyk – niebywały talent pedagogiczny, absolwent AWF w Warszawie, nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor sportowy, ratownik wodny, strażak, pasjonat sportu i pracy z dziećmi, 4 -letnie doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą.   Zawodnik sportowy (triathlon, maraton, ironman).

Agnieszka Pączkowska
Monika Magdalena Bachańska
Zuzanna Łakomska
Agnieszka Maksymowicz
Katarzyna Karpiłowska