Klubik Mamy, Taty i Malucha

Zajęcia dla dzieci w wieku 1,5-3 lata i opiekunów o przewidywalnej dla dziecka strukturze i interesującej fabule. W klubiku dzieci mogą rozwijać swoje indywidualne potrzeby i zainteresowania w specjalnie zaaranżowanej ku temu przestrzeni. Poczucie bezpieczeństwa zapewnia obecność rodziców czy opiekunów, stała osoba prowadząca oraz stałe komponenty zajęć. Dzieci w miłej i przyjaznej atmosferze poznają „smak życia” w grupie rówieśników, rozwijają i nabywają nowe umiejętności życiowe i społeczne. Zajęcia są pewnego rodzaju grupową zabawą ruchową z opowieścią, która swoją kontynuację znajduje w wykonanej pod koniec zajęć pracy manualnej.

Pełne radosnej i beztroskiej zabawy zajęcia, na których dotykamy, przelewamy, zatapiamy, przesypujemy, obserwujemy,eksperymentujemy z różnymi, głównie naturalnymi, substancjami. Zabawa oparta na elementach terapii ręki oraz integracji sensorycznej.

Zajęcia ogólnorozwojowe oparte na zabawach ruchowych oraz sensorycznych .
SensoPlastuś to bezpieczna oraz różnorodna forma zajęć , która pomaga rozwijać oraz stymulować potrzeby rozwojowe dziecka .Są to zajęcia, na których dotykamy, przelewamy, zatapiamy, przesypujemy, obserwujemy,eksperymentujemy z różnymi, głównie naturalnymi, substancjami. Poznajemy swoje możliwości ruchowe, skaczemy, turlamy się, tupiemy, śpiewamy. Zabawa oparta na elementach terapii ręki oraz integracji sensorycznej jak i metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.


Na zajęciach wykorzystywane są elementy:
 • zajęć przedszkolnych (muzyczne, plastyczne, artystyczne, relaksacyjne, zabawa swobodna)
 • zajęć o charakterze terapeutycznym (metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, bieżące konsultacje wychowawcze)
 • na każdych zajęciach dzieci wspólnie z rodzicami  spożywają mały posiłek
Ponadto duży nacisk kładzie się na stymulację rozwoju dojrzałości emocjonalno-społecznej dziecka poprzez:
 • zabawy plastyczne i ruchowe rozładowujące napięcie emocjonalne, wspomagające kontrolę emocji,
 • zabawy i nawiązanie takiego kontaktu z dzieckiem, w którym będzie ono mogło budować pozytywny obraz siebie i wzmacniać poczucie własnej wartości,
 • poznawanie przez dziecko zwyczajów i reguł obowiązujących w grupie,
 • przygotowania do pierwszego „rozstania” z najbliższymi, związanego z pójściem do przedszkola
 • zajęcia relaksacyjne,
 • rozwijanie samodzielności (przygotowywanie wspólnego poczęstunku, sprzątanie, samoobsługa, w zakresie podejmowania pierwszych decyzji i rozwiązywania konfliktów)
Rodzice i opiekunowie aktywizowani są do czynnego udziału  w zajęciach. Na każdym klubiku ostatnie 0,5 godz. przeznaczone zostanie na swobodne zajęcia -„kawiarenkę dla rodziców i opiekunów”- tzw. czas na tematy rodzicielskie przy kawie i herbacie, czy upieczonym cieście. Klimat kawiarenki ma być okazją do wymiany doświadczeń rodzicielskich, podzielenia się swoimi rozterkami i wątpliwościami, nawiązywania relacji. Zajęcia w Klubikach trwają 1 godz. lub 1,5 godz.

 • O.T.TRAD Szansa, ul. Grójecka 79, Warszawa  (pawilon- I piętro)

 • Poniedziałek:
  Pierwsza grupa godz.9.30-11.00 (Brak miejsc!)
  Druga grupa godz. 11.10-12.40


  Zapisy na zajęcia: tel. do biura Stowarzyszenia: 22 824 37 02, 784 776 512 e-mail: szansa4@o2.pl (w tytule prosimy wpisać "Klubik Mamy, Taty i Malucha").