Kto Ty jesteś?

Program "Kto Ty jesteś? -Polak mały.Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych” adresowany był przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym ze środowiska lokalnego dzielnicy Praga - Południe miasta st. Warszawy. Jego głównym celem było rozwijanie zainteresowań dzieci w różnych dziedzinach kultury i sztuki, organizowanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu kulturalnym dzielnicy, miasta, regionu oraz prezentacji małych form artystycznych wpisujących się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Program edukacji kulturalnej ma już swoją kilkuletnią tradycję w dzielnicy Praga - Południe. Edycja z 2018 roku stanowiła kontynuację działań podjętych w latach 2013-2017 w środowisku przedszkolnym Dzielnicy Praga-Płd, ale w udoskonalonej, nowatorskiej formule.
Poprzez dobranie różnorodnych form i metod pracy z dziećmi staraliśmy się, aby program nabierał cech kompleksowego, uwzględniającego różne potrzeby adresatów.

Przekonani o konieczności pielęgnowania dorobku kulturowego, historii i tradycji naszego kraju włączyliśmy do programu treści związane z tradycjami wielkanocnymi i bożonarodzeniowymi pielęgnowanymi w różnych regionach Polski. Chodziło nam o przybliżenie obyczajów świątecznych znanych dzieciom oraz tych sprzed 100 lat, w czasach kiedy Polska wróciła na mapy Europy, a nasi rodacy cieszyli się z odzyskania Niepodległości.
Proponowany program miał przede wszystkim umożliwić szerszemu gronu dzieci przedszkolnych dostęp do zasobów kulturalnych dzielnicy, miasta, regionu, kraju, w którym mieszkają.
Miał rozbudzić ich zainteresowania i kształtować umiejętności odbioru różnych form przekazu (słownego, muzycznego, pantomimicznego) przy intelektualnym zaangażowaniu uczestników.

Zaplanowane działania i imprezy kulturalne w projekcie były przygotowywane wspólnie z grupą młodzieży zrzeszonej w O.T.TRAD SZANSA, wolontariuszami, z których znaczna część to mieszkańcy Pragi Południe, uczniowie praskich szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci. Praca na rzecz najmłodszych była poprzedzona pracą edukacyjno - wychowawczą i artystyczną z młodzieżą, dzięki której przygotowaliśmy program imprez kulturalnych, wydarzeń i warsztatów twórczych, podczas których nastąpiła wymiana międzypokoleniowa (dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie).

Największą wartością projektu jest w naszej ocenie WSPÓŁPRACA. Realizacja programu była możliwa w ww. wymiarze dzięki partnerskiej współpracy z lokalnymi placówkami kultury i edukacji z terenu dzielnicy Praga-Płd, m.in. z Przedszkolami:
nr 51 „Misia Czarodzieja”,
331 „U Słonia Szczęściarza”,
392 "Wróbelka Elemelka",
411 "Akademia Króla Stasia",
nr 179 "Pozytywka"
oraz Przedszkolem nr 230 "Kolorowy Zakątek"
i "Słonecznym Przedszkolem" nr 153, której zakres obejmował promocję zadania na terenie placówki, pomoc w rekrutacji uczestników, użyczenie sal, pomieszczeń i terenu np. ogrodu przedszkolnego do realizacji zajęć i warsztatów.
Ważnym partnerem było także Centrum Promocji Kultury, które udostępniło nam nieodpłatnie salę widowiskową na imprezy, podczas w których łącznie uczestniczyło ponad 160 rodzin z małymi dziećmi.

Wszystkim partnerom serdecznie dziękujemy za współpracę. Dzielnicy Praga - Południe dziękujemy za dofinansowanie programu.