Odkrywkowo, kuchcikowo, językowo, na sportowo

To wielomodułowy program zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku 6-18 lat.
 
Warsztaty są grupowymi zajęciami, gdzie uczestnicy mają szansę rozwijać się twórczo, poczuć pewność siebie, której niejednokrotnie nie odczuwają w domu i wśród innych grup rówieśniczych. Zajęcia kulinarne to cykl spotkań, których celem jest zainteresowanie dzieci eksperymentowaniem w kuchni. Jest to czas mierzenia się z własnymi schematami, odkrywania własnych talentów i ograniczeń, znalezienia nowych sposobów rozwiązywania problemów, wyciszenia się, a także zdobywania wielu innych doświadczeń związanych z przyjemnością przyrządzania posiłków, pięknego nakrywania stołu, tworzenia własnych przepisów.

Na zajęciach dzieci będą zdobywały wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia tj. zdrowego odżywania, ubierania się stosownie do pogody, ekologii (w tym segregowania śmieci powstających w procesie przygotowywania posiłków), a także savoir-vivre’u.

Warsztaty stwarzają małym uczestnikom warunki do rozwoju indywidualności każdego dziecka. Uczą wrażliwości na estetykę posiłków i stołu, przy którym zasiadamy. Zajęcia oparte na aktywności własnej uczestników uczą samodzielnego podejmowania decyzji, a jednocześnie współpracy w grupie. Zapobiegają zachowaniom ryzykownym podejmowanym w przyszłości z powody braku pomysłu na zorganizowanie sobie czasu wolnego. Czas wolny nie wypełniony sensownymi zajęciami staje się czasem pustym, wypełnionym jedynie nudą, a więc dla młodych ludzi czasem groźnym! Rozbudzanie zainteresowania działalnością w kuchni, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnych poszukiwań i jest podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy o sobie i otaczającej rzeczywistości. Wspólne przygotowywanie posiłków, spotkanie przy stole stwarza naturalną okazję do rozmów o radościach i kłopotach.

Poniżej link do naszego facebookowego albumu:

Odkrywkowo, kuchcikowo...
Termin zajęć: piątki 15.30-17.00
Odbiorcy: Dzieci 6-10 lat
Miejsce realizacji: O.T.TRAD Szansa ul. Grójecka 79,
Prowadzący: Paweł Pawłowski 662 208 839