MAL – Miejsce Aktywności Lokalnej

MAL Kłobucka - jest to program wdrożony w 2017 roku, kierowany jest do mieszkańców
Dzielnicy Ursynów oraz mieszkańców Warszawy. Program przewiduje działania na rzecz wszystkich grup społecznych i wiekowych, zakłada integrację społeczną grup zagrożonych wykluczeniem m.in. osób z niepełnosprawnościami, cudzoziemców, młodych rodziców oraz osób 60+.
Program jest projektem pracy zespołowej połączonych sił dwóch organizacji pozarządowych -
O.T. TRAD "SZANSA" oraz Fundacji Chrześcijańskiej NEBO, na rzecz polepszenia jakości życia
w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Galeria


Profil FB: MAL