Współpracujemy w konsorcjach:

Oprócz projektów realizowanych indywidualnie, prowadzimy działania również w porozumieniach konsorcyjnych.   Jesteśmy liderem konsorcjum "Razem z Ochotą" zawiązanym na lata 2017-2019 wraz z 5 innymi organizacjami pozarządowymi. Współpraca na tej płaszczyźnie możliwa jest wyłącznie dzięki dofinansowaniu zdobytemu z Urzędu Dzielnicy Ochota M.St. Warszawy. Zapraszamy na stronę konsorcjum: logo_razemzochota   Doświadczenia w realizacji projektu  "Razem z Ochotą" uświadomiły nam ogrom potrzeb na poziomie lokalnym,  w roku 2015 dołączyliśmy do kolejnej edycji współpracy wielosektorowej realizowanej w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia "LSW Targówek Mieszkaniowy". Więcej informacji o projekcie: 20131025095913_NOWEEEEE
Dnia 1 kwietnia 2017 roku zawiązaliśmy konsorcjum "Wolski Spinacz" wraz organizacjami: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, Fundacją Chrześcijańską "Nebo" oraz Stowarzyszeniem Twórczych Pedagogów "Stara 4" w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia dzielnicy Wola na lata 2017-2019. Główną ideą tego przedsięwzięcia jest budowa systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenu Młynowa.