Propozycje szkoleń dla nauczycieli

„W naszym przedszkolu 3-latki nie płaczą”
szkolenie przygotowujące do realizacji programu adaptacyjnego

 

Start przedszkolny jest dużą zmianą w życiu dziecka i jego rodziny. Początek pobytu w przedszkolu bywa trudny i emocjonujący. Pojawiają się różne uczucia, czasami bardzo silne. Proponowane szkolenia  mają na celu uświadomienie osobom pracującym z najmłodszą grupą  problemu adaptacji małych dzieci do przedszkola oraz wspólne poszukiwanie możliwości radzenia sobie z przejawami emocji adaptacyjnych. Z uwagi na ogromną rolę jaką pełnią rodzice w procesie adaptacji, nauczyciele będą mieli możliwość doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie nawiązywania i utrzymywania kontaktu z rodzicami małych dzieci.

Adresaci: nauczyciele przedszkolni przygotowujący się pracy z grupa dzieci 3-letnich
Czas szkolenia: 36 godzin 
Cena: do uzgodnienia
Terminy: do uzgodnienia
Osoby prowadzące: trenerzy O.T.TRAD ”Szansa”

Główne zagadnienia programowe:

 • Warsztat adaptacyjny – ćwiczenia służące poczuciu bezpieczeństwa i integracji grupy
 • Uczucia i emocje towarzyszące przekraczaniu progu: dom – przedszkole
 • Rodzina z małym dzieckiem – fazy rozwoju rodziny
 • Pierwszy kontakt z rodzicami
 • Adaptacja – JAK?  ( scenariusze spotkań adaptacyjnych)

Cel główny szkolenia:
Nabycie umiejętności planowania i wprowadzania Programu Adaptacyjnego w placówce przedszkolnej oraz radzenia sobie z emocjami adaptacyjnymi dzieci i rodziców.

 „Rozwijanie kreatywności i poczucia własnej wartości”

 

Adresaci: nauczyciele
Czas szkolenia: 36 godzin
Cena: do uzgodnienia
Osoby prowadzące: trenerzy O.T.TRAD ”Szansa”

Główne zagadnienia programowe:

 • Co to jest twórczy potencjał?
 • Analiza własnych zasobów
 • Techniki twórczego myślenia w życiu osobistym i pracy
 • Zastosowanie transu hipnotycznego i innych metod relaksacyjnych w korzystaniu z własnych zasobów
 • Autohipnoza – metoda radzenia sobie z nadmiernym napięciem
 • Blokada kreatywności – Lęk. Sposoby pokonywania lęku wykorzystujące pracę z oddechem
 • „Ja – Inni” – rozwijanie poczucia własnej wartości
 • Ja i moje twórcze życie

 

Warsztaty psychoedukacyjne  „Jak dobrze porozumiewać się z dziećmi i rodzicami”  na podstawie koncepcji  M.Faber i E. Mazlish

 

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni i szkolni
Czas trwania szkolenia:  40 godzin
Liczba uczestników: 15 osób
Cena: do uzgodnienia

Program szkolenia obejmuje między innymi:

 • uczenie się lepszego rozumienia uczuć i wynikających z nich zachowań,
 • problematykę granic psychologicznych,
 • zagadnienia komunikacji i kontaktu,
 • uczenie się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 • ćwiczenie różnych form prowadzenia spotkań z rodzicami i dziećmi,
 • aspekty współpracy z rodzicami w zależności od etapów rozwoju dziecka.

Cel:
doskonalenie umiejętności komunikacyjnych z dziećmi i rodzicami