Propozycje szkoleń dla personelu pomocniczego przedszkola

„Wspieranie procesu adaptacji dzieci trzyletnich przez personel pomocniczy przedszkola”

Czas szkolenia: 16 godzin
Cena:do uzgodnienia

Główne zagadnienia programowe:

  1. Wzbogacenie wiedzy dot. rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka 3-letniego
  2. Kształcenie umiejętności:
    • rozumienia i radzenia sobie z uczuciami dzieci i własnymi
    • radzenia sobie w sytuacjach trudnych
    • komunikowania się z dzieckiem i jego rodzicami
    • współpracy z nauczycielami przedszkolnymi

Cel główny szkolenia:
Właściwe współdziałanie nauczycieli przedszkolnych, ich „pomocy” i rodziców w realizacji projektu „W naszym przedszkolu 3-latki nie płaczą”

Osoby prowadzące: trenerzy O.T.TRAD Szansa