Propozycje szkoleń dla różnych grup

 „Lekcja” twórczości  - wspomaganie aktywności dziecięcej

Uczestnicy: Nauczyciele przedszkolni i klas początkowych, rodzice, studenci.
Czas trwania: 2 dni  (16 godz.)
Cena szkolenia: do uzgodnienia
Liczba uczestników: 14
Osoby prowadzące: trenerzy O.T.TRAD ”Szansa

W programie m.in.:

 • Twórczość:
  • definiowanie twórczości ;
  • fazy procesu twórczego;
  • czynniki sprzyjające twórczości;
  • typy procesów intelektualnych towarzyszące twórczemu myśleniu;
 • Techniki twórczego myślenia (m.in. rozwijających metaforyzowanie, techniki tworzenia analogii – circept, techniki skojarzeniowe – superpozycje itp.);
 • Operacje intelektualne uczestniczące w rozwiązywaniu problemów.
 • Teoria procesu twórczego a metodyka twórczości.
 • Zastosowanie myślenia kreatywnego w różnych sferach życia.
 • Antytwórcze mity – O tym co blokuje naszą twórczość i w jaki sposób można te przeszkody usunąć?
 • Twórcze zasoby – jak je wykorzystać?
 • Jak wspierać zdolności twórcze dzieci? – przykłady ćwiczeń.

Cele szkolenia:

 • dążenie do samopoznania, które urzeczywistnia  się w akcie twórczym;
 • rozbudzenie i uświadomienie twórczego potencjału uczestników warsztatów;
 • pokazanie różnych sposobów podejścia do procesu twórczego;
 • przetrenowanie technik stymulujących twórcze myślenie, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które uczestnicy mogą wykorzystać w miejscu pracy;
 • nabycie umiejętności przekształcenia osobistego otoczenia w taki sposób, aby sprzyjało twórczości;
 • stworzenie w grupie scenariuszy warsztatów wspomagających twórczość dziecka;