Propozycje szkoleń dla studentów

„Organizacja spotkań rodzinnych i współpraca  z rodzinami”

Adresaci: studenci pedagogiki
Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych rozłożonych na dwa lub trzy spotkania
Liczba uczestników: 20
Cena szkolenia dla jednego uczestnika: do uzgodnienia

Szkolenie skierowane do studentów pedagogiki. Zakres szkolenia dotyczy  organizacji okazjonalnych spotkań rodzinnych na terenie przedszkoli, szkół, świetlic metodami pedagogiki zabawy.

Metody realizacji programu:
Program realizowany jest metodą warsztatową – ćwiczenia w grupach, różne formy zabaw tematycznych (pedagogika zabawy, tańce integracyjne, zajęcia plastyczno-manualne, ćwiczenia rozwijające aktywność twórczą), część seminaryjna.

Główne zagadnienia programowe:

  • zasady organizacji spotkań rodzinnych
  • podstawy animacji grupy
  • metody integrujące grupę
  • scenariusz przykładowej imprezy
  • zestaw zabaw tematycznych dotyczących okazjonalnych spotkań rodzinnych (spotkanie bożonarodzeniowe, wiosenne…)

Główny cel:
Umiejętność nawiązania współpracy z rodziną i podtrzymywania jej poprzez organizację i prowadzenie spotkań rodzinnych

Osoby prowadzące: trenerzy O.T.TRAD ”Szansa”