Razem z mamą i tatą poznajemy Warszawę

    Projekt „Razem z mamą i tatą poznajemy Warszawę” realizowany przez nas w latach poprzednich, kontynuowany  także i rozwijany  pod nazwą "Od przedszkolaka do mieszkańca Warszawy i obywatela świata", dzięki dofinansowaniu ze środków m.st  Warszawy Biura Edukacji cieszył się dużą popularnością  i uznaniem odbiorców. Niniejszy program przygotowany do realizacji  w roku 2015  stanowi kontynuację naszych działań ukierunkowanych na pielęgnowanie tradycji  historycznych, kulturowych i wielokulturowych stolicy. Odbiorcami programu są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu miasta st. Warszawy. Zapraszamy na warsztaty twórcze również  te nie objęte regularną edukacją przedszkolną (z różnych przyczyn, w tym  zdrowotnych, finansowych i socjalnych) oraz dzieci z klas początkowych warszawskich szkół podstawowych. W programie bierze udział ok. 200  uczestników. Realizujemy go wspólnie z placówkami wczesnej edukacji Miasta Stołecznego Warszawy. Koordynator zadania - Magdalena Szlom, tel. 507 191 134 Projekt dofinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy1615030_3843115412169_649770629_n (1)