Warsztaty dla mam

Warsztaty psychoedukacyjne dla matek z dziećmi 0-18 m.ż. „Matka też człowiek”

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi, ale zawierają też mini-wykłady dotyczące zagadnień omawianych podczas ćwiczeń. Głównym sposobem uczenia się w trakcie warsztatów jest aktywność uczestników i udział w proponowanych ćwiczeniach. Aktywność każdego z uczestników jest też inspiracją do refleksji i do wzbogacania doświadczenia innych. Praca na własnych doświadczeniach stwarza okazję do przyjrzenia się sobie i daje możliwość zdobycia nowych umiejętności. W warsztatach mogą uczestniczyć małe dzieci.

Dla kogo: dla mam z małymi dziećmi w wieku 0-18 m.ż.

Cele warsztatów:

Lepsze radzenie sobie w kontaktach z dzieckiem dzięki:
  • zwiększeniu  wiedzy  z zakresu rozwoju  i wychowania małego dziecka,
  • wzmocnieniu wiary we własne kompetencje i zaufania do swojej intuicji
  • pogłębieniu samoświadomości dotyczącej przeżywanych emocji
Zakres tematyczny:
  • Wielka rewolucja, czyli zmiana życiowa związana z rodzicielstwem
  • Intuicja rodzicielska, czyli jak nie utonąć w morzu porad
  • Rozwój psychofizyczny dziecka od 0-3lat
  • Paleta barw, czyli uczucia związane z macierzyństwem
  • Granice w wychowaniu
  • Komunikacja z małym dzieckiem
  • Matka też człowiek, czyli o radzeniu sobie ze stresem rodzicielskim
Ilość grup: 1
Liczebność grupy: do 12 osób/jedna grupa
Koszt: zajęcia nieodpłatne.
Miejsce: ul. Grójecka 79, Warszawa 02-094 (pawilon- I piętro)
Kontakt: szansa4@o2.pl (prosimy wpisać temat: "Mama też człowiek"), telefon do biura Stowarzyszenia: 22 824 37 02

Zadanie „Rodzinny kącik” realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy stopka-loga