Warsztaty umiejętności wychowawczych

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców małych dzieci „Pierwsze kroki w rodzicielstwie

  Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi, ale zawierają też mini-wykłady dotyczące zagadnień omawianych podczas ćwiczeń. Głównym sposobem uczenia się w trakcie warsztatów jest aktywność uczestników i udział w proponowanych ćwiczeniach. Aktywność każdego z uczestników jest też inspiracją do refleksji i do wzbogacania doświadczenia innych. Praca na własnych doświadczeniach stwarza okazję do przyjrzenia się sobie i daje możliwość zdobycia nowych umiejętności. Uczestnicy warsztatów mogą pogłębić własną samoświadomość oraz doświadczyć nowych sposobów zachowania w trudnych sytuacjach związanych z wychowaniem dziecka oraz ćwiczyć komunikację z poszanowaniem praw i granic innych osób.

Istotą  warsztatu będzie uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania zależy w znacznym stopniu od osoby wychowującego, co oznacza, że aby zmienić dziecko należy zacząć zmieniać siebie.

Dla kogo: rodzice, małżeństwa, w tym również rodzice oczekujący na  dziecko
Prowadzenie: 2 osoby (pedagog, psycholog)

Tematyka spotkań:

-Potrzeby psychofizyczne dziecka
-Rola emocji w życiu człowiek ( w tym głównie złość)
-Granice w wychowaniu
-Kary i nagrody w wychowaniu
-Rozwijanie samodzielności dziecka
-Kilka słów o wpisywaniu dziecka w role
-Zachęcanie dziecka do współpracy

Liczebność grupy: do 15 osób/jedna grupa
Koszt: nieodpłatnie dla osób objętych dofinansowaniem Miasta st. Warszawy
Zapisy: 22 824 37 02, e-mail:szansa4@o2.pl

Zadanie „Rodzinny kącik” realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy

stopka-loga

   

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców małych dzieci „Jak wychować szczęśliwe dziecko?”

  Warsztaty kierowane są do rodziców, którzy chcą:
  • nawiązać głębsze i cieplejsze relacje  z własnymi dziećmi,
  • poprawić sposoby komunikacji w rodzinie,
  • nauczyć się radzić sobie z szerokim spektrum trudności wychowawczych z dziećmi w różnym wieku (rodzeństwa),
  • podzielić się swoimi doświadczeniami  i skorzystać z doświadczeń innych rodziców w grupie,
  • uzyskać wsparcie od prowadzących w pierwszych tygodniach prowadzenia nowego dialogu z dzieckiem.
Dla kogo: rodzice dzieci uczestniczących w projekcie
Prowadzenie: 2 osoby (pedagog, psycholog)
Koszt: nieodpłatnie
Termin: wkrótce
Miejsce: Przedszkole nr 352 ul. Teligi 3
Zapisy:  507 191 134 (Magdalena Szlom), 22 824 37 02, e-mail:szansa4@o2.pl

Zajęcia realizowane dzięki dofinansowaniu projektu ”Stawiam na rodzinę” ze środków Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy


warszawa-urysnow