100 pomysłów na 100-lecie przyłączenia Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy do Warszawy – rozmaitości kulturalne dla najmłodszych

Prezentowany program „100 pomysłów na 100-lecie przyłączenia Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy do Warszawy - Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych”  adresowany jest do dzieci  w wieku przedszkolnym ze środowiska lokalnego dzielnicy Praga - Południe miasta st. Warszawy.  Jego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci w różnych dziedzinach kultury i sztuki, organizowanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu kulturalnym dzielnicy oraz  prezentacji małych form artystycznych upamiętniających 100. rocznicę włączenia terenów obecnej dzielnicy Praga Południe w granice miasta Warszawy.

Realizacja programu odbywa się w poszczególnych modułach, których długość, treść i formy realizacji  dostosowane są do  wieku i możliwości dzieci w danej grupie.

Przekonani o konieczności pielęgnowania dorobku kulturowego, historii i tradycji lokalnej pragniemy włączyć do programu treści związane z pięknym jubileuszem 100 -lecia Pragi Południe jako dzielnicy Warszawy oraz tradycjami bożonarodzeniowymi na Pradze Południe.

Zajęcia prowadzone w grupach wiekowych  mają dostarczyć dzieciom wiedzy, impulsów i bodźców do bardziej świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym naszej społeczności.
Proponowany program ma przede wszystkim umożliwić szerszemu gronu dzieci przedszkolnych  dostęp do zasobów kulturalnych miasta, rozbudzić ich zainteresowania i kształtować umiejętności odbioru różnych form przekazu (słownego, muzycznego, pantomimicznego) przy intelektualnym zaangażowaniu uczestników.

Projekt realizowany jest  w partnerstwie z przedszkolami  "Misia Czarodzieja" , "U Słonia Szczęściarza" i "Wróbelka Elemelka" w Warszawie.

Zapraszamy do przeczytania artykułu o tym wydarzeniu, link poniżej:
http://www.pragapld.waw.pl/spacerkiem-po-pradze-po%C5%82udnie.html#start
Oraz do obejrzenia fotorelacji na naszym profilu facebookowym:
100 pomysłów na 100 lecie...
Dzien_misia_3Projekt dofinansowany ze środków Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. LOGO_PRAGA_POLUD_czarne_wspolfinansowanie