100 pomysłów na 100-lecie przyłączenia Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy do Warszawy – rozmaitości kulturalne dla najmłodszych

Prezentowany program „100 pomysłów na 100-lecie przyłączenia Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy do Warszawy – Rozmaitości kulturalne dla najmłodszych”  adresowany jest do dzieci  w wieku przedszkolnym ze środowiska lokalnego dzielnicy Praga – Południe miasta st. Warszawy.  Jego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci w różnych dziedzinach kultury i sztuki, organizowanie sytuacji edukacyjnych i wychowawczych sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu kulturalnym dzielnicy oraz  prezentacji małych … Czytaj dalej 100 pomysłów na 100-lecie przyłączenia Grochowa, Gocławia i Saskiej Kępy do Warszawy – rozmaitości kulturalne dla najmłodszych