Sponsorzy

Nasi sponsorzy/grantodawcy/darczyńcy:

  Aktualnie nasze działania finansowane są z następujących źródeł:
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Miasto st. Warszawy:
  • Biuro Edukacji - Wydział Komunikacji Społecznej
  • Biuro Pomocy i Projektów Społecznych - Wydział Pomocy Dziecku i Rodzinie
  • Centrum Komunikacji Społecznej
  • Urząd Dzielnicy Ursynów - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
  • Urząd Dzielnicy Praga Południe - Zespół Kultury
  Wcześniejsi sponsorzy naszych działań:
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej-Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • Fundacja Bernard van Leer
 • Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • Samorząd Województwa Mazowieckiego
 • Mazowieckie Kuratorium Oświaty
 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Miasto st. Warszawy- Biuro Edukacji, Centrum Komunikacji Społecznej, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
 • Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Wydział Oświaty i Wychowania
 • Urząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
 • Urząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
 • Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
  Za dary rzeczowe dziękujemy firmom i przedsiębiorcom:
 • Subaru Import Polska Sp.z o.o.
 • Toyota Motor Poland
 • Firmie PHU Deftrans Sp. z o.o – producent mebli,
 • Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Radir -Producent Materacy
 • PwC - meble
  Za wsparcie naszych działań merytorycznych dziękujemy firmom i przedsiębiorcom: stopka_toya
Za wspieranie naszych działań dziękujemy również wszystkim darczyńcom prywatnym