Warsztaty

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” prowadzi różne warsztaty psychoedukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości grupy. Propozycja:

W poszukiwaniu wewnętrznej równowagi czyli jak radzić sobie ze stresem”

,,Nie warto walczyć ze stresem. Lepiej walczyć z przeszkodami, jeśli mamy na nie wpływ. Ze stresem trzeba umieć sobie radzić”.(Irena Heszen-Niejodek) Ludzie  starają się panować nad własnym życiem: ustanawiają cele, starają się  podejmować różne zadania, dokonywać zmian , ryzykować. Jeśli jest to dla nich osobiście ważne, działaniom tym może towarzyszyć stres, napięcie emocjonalne, pewien rodzaj dyskomfortu z którym próbują sobie radzić. Ma to różne konsekwencje. Badania dowodzą, że stres jest przyczyną wielu poważnych chorób. Ci którzy nie potrafią sobie radzić z napięciem emocjonalnym, nie umieją właściwie gospodarować wolnym czasem i stawiać sobie realnych celów, często uciekają w świat alkoholu, narkotyków i innych uzależnień, chwilowo przynoszących ulgę i redukujących napięcie.  Stałe napięcie może również prowadzić do wypalenia zawodowego. Nazwa „stres” wywodzi się z nauk technicznych, a oznacza nic innego, jak zmęczenie materiału. Stres jest wszechobecny w naszym życiu, choć wolelibyśmy go uniknąć. Nie chcemy przeżywać napięć, niepokojów. Obawiamy się skutków stresu. Z drugiej strony bez stresu nie ma życia, bowiem na każdym kroku spotykamy się z sytuacjami mogącymi, wymaganiami, które mogą  takie napięcie powodować. O ile jesteśmy w stanie uniknąć sytuacji, czy osób stawiających przed nami zbyt trudne wymagani, to nasze wewnętrzne oczekiwania towarzysza nam nieustannie. Zatem jeśli nie jesteśmy w stanie zmienić rzeczywistości, warto zastanowić się, co zmienić w sobie, jak nabrać dystansu do własnych obowiązków związanych z codziennością, tak by życie przestało być męczące i denerwujące. Na co dzień nie szukamy zazwyczaj źródeł stresu, bo mogłoby to oznaczać dla nas weryfikację, czy nasze spostrzeganie sytuacji jako stresującej rzeczywiście jest uzasadnione. Współcześnie, bowiem stres jest rozumiany jako zachwianie równowagi pomiędzy stawianymi komuś wymaganiami, a możliwościami ich spełnienia.
Tematem warsztatu jest przyjrzenie się własnemu funkcjonowaniu w sytuacji stresowej, a co za tym idzie poszukiwanie własnych sposobów lepszego radzenia sobie ze stresem.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin

Zakres tematyczny:
  • przyjrzenie się własnemu sposobowi i funkcjonowania w sytuacji stresowej, naszym emocjom, postrzeganiu, myślom, reakcjom organizmu, ale i  źródłom stresu i jego skutkom.
  • poznanie sposobów na lepszą organizację czasu pracy i odpoczynku, odróżnianie realistycznych od nierealistycznych oczekiwań stawianych nam przez otoczenie, weryfikacja naszych przekonań,
  • poszukiwanie własnych sposobów lepszego radzenia sobie ze stresem
  • wymiana  doświadczeń między uczestnikami i wsparcie w ramach pracy warsztatowej.
Liczba uczestników: 15 osób
Cena: do uzgodnienia