Szansa dla rodzin

W ramach projektu "SZANSA dla rodzin" współfinansowanego ze środków m.st.Warszawy w każdą ostatnią środę i piątek miesiąca odbywa się dyżur psychologa. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 664712525.