Szansa na wolontariat

Szansa na wolontariat- program wychowawczo-szkoleniowy dla wolontariuszy zaangażowanych w proces pomagania dziecku i jego rodzinie Projekt  stanowi zmodyfikowaną kontynuację działań na rzecz wolontariuszy podjętych we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej w ubiegłych latach (od 2008 r.). Projekt zakłada cykliczne wsparcie wychowawczo-szkoleniowe, superwizyjne i konsultacyjne  wolontariuszy w celu przygotowania ich i udoskonalania ich pracy na rzecz  dzieci, osób dorosłych i organizacji. Zakłada on również  prowadzenie portalu INKUBATOR WOLONTARIATU, którego celem jest wymiana informacji, wiedzy, doświadczeń,  prowadzenie forum a także prowadzenie spotkań otwartych w ramach ART-kawiarenki. Projekt ma przyczynić się do poprawy jakości pracy wolontariuszy . Zakłada on sukcesywne szkolenia i warsztaty pogłębiające ich wiedzę oraz rozwijające umiejętności pomagania. Projekt pośrednio przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej osób potrzebujących- odbiorców działań wolontariuszy.  

Projekt dofinansowany ze środków m.st. Warszawy (2013-2015)

logo_biale_wspolfinansowanie