SZANSA w mieście

Propozycja nieodpłatnego programu uzupełniająca ofertę programową „Lata w mieście ”

obejmująca warsztaty: fotograficzne, naukowe, artystyczne i twórcze

Organizator: Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa-Ochota, ul. Grójecka 79, Warszawa 02-094, tel: 22 824 37 02, 503 825 567, www.szansa.warszawa.pl

Osoba odpowiedzialna za program/koordynator zadania: Magdalena Skorupka  tel: 503 825 567, magdalena.skorupka@wp.pl

Termin realizacji: 1 lipca-31 sierpnia 2013 r.

Liczba warsztatów: łącznie 12

Liczba grup: 12 (liczba uczestników 1 warsztatu określona w opisie szczegółowym)

Wiek: I-IV klasa Szkoły Podstawowej

Czas trwania warsztatu: 90 min. (2 godz. lekcyjne lub dłużej /dostosowanie do potrzeb grupy), warsztaty naukowe – 60 min. 

wspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo_male

Do pobrania:

Szczegółowy program warsztatów