Inkubator wolontariatu

O Inqubatorze

Z myślą o wolontariuszu. InQubator Wolontariatu to portal internetowy, który powstał w 2011 roku z inicjatywy OT TRAD ”Szansa” na potrzeby projektu ”Szansa dla wolontariusza, wolontariusz dla innych”. Program ten dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jest on adresowany do wolontariuszy, osób zainteresowanych wolontariatem oraz pracowników trzeciego sektora i ma na celu podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy, promowanie idei wolontariatu poprzez spotkania, nieodpłatne szkolenia oraz konkurs na najlepszy projekt wolontaryjny „Szansa dla wolontariusza, wolontariusz dla innych”.

Prawie 10 lat doświadczeń. Choć InQubator Wolontariatu jako panel internetowy działa dopiero od połowy 2011 roku, geneza jego powstania sięga prawie 10 lat wstecz. Długotrwałe doświadczenia Towarzystwa ”Szansa” w pracy z wolontariuszami stały się impulsem do stworzenia projektu, który koncentrowałby się na edukowaniu i wspieraniu osób zaangażowanych w wolontariat. Tak powstał cykliczny program „Szansa dla Wolontariusza”, który od 2005 roku przyczynia się do rozwijania umiejętności pomagania wśród osób zaangażowanych w ideę wolontariatu. Z kapitału społecznego, który zgromadził się wokół tego projektu wyewoluował serwis InQubator Wolontariatu.

InQubator to szansa na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy. Celem, który przyświeca programowi jest wymiana doświadczeń, pomysłów, wiedzy i umiejętności w środowisku wolontariuszy i osób zaangażowanych w proces pomagania. W ramach działania programu InQubator oferuje możliwość uczestnictwa w cyklicznych konkursach, nieodpłatnych szkoleniach oraz udzielania się na, otwartej dla wszystkich wolontariuszy, platformie internetowej.

Przy wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Program „Szansa dla wolontariusza, wolontariusz dla innych” to już trzecia edycja wsparta przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Społecznych. Realizuje w ten sposób Priorytet II – „Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie”, w którym jednym z celów jest wspieranie inicjatyw łączących bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

InQubator Wolontariatu jest dla Was! Jak widzicie InQubator to nie tylko platforma dialogu pomiędzy wolontariuszami i przedstawicielami organizacji pozarządowych. To także szansa na rozwój, zdobycie doświadczenia czy nawiązanie przyjaźni. Już od siebie dodamy, że liczymy na to, że będziecie z tego korzystać! 😉

Zapraszamy na stronę inqubatora wolontariatu