Praktyki

Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" wysoko ceni sobie współpracę z wolontariuszami, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności pomagania. W naszym stowarzyszeniu istnieje możliwość realizacji: praktyk, hospitacji, wolontariatu i  dostosowania ich do potrzeb wolontariuszy. Dla najbardziej zaangażowanych dodatkowo oferujemy specjalny system szkoleń.