Szkolenia

„Światy dzieci i ich rodzin” - 40 godzinne szkolenie w zakresie rozwijania umiejętności efektywnego pomagania dzieciom i rodzinom, osobom dorosłym i instytucjom. Treści szkoleniowe: Blok I – „Warsztaty umiejętności wychowawczych”
 • Pedagogika zabawy, czyli przykłady zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Światy dzieci, czyli rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb dzieci (potrzeby dziecka, rola dorosłego w rozwoju dziecka)
 • Podstawy systemowego rozumienia rodziny
 • Kolory emocji, czyli znaczenie emocji w kontaktach z innymi ludźmi (rola emocji w życiu człowieka, wpływ złości na reakcje cielesne i zachowanie człowieka, róże sposoby radzenia sobie ze złością, zasady asertywnego wyrażania złości)
Blok II – „Wolontariusz, jako osoba pomagająca innym”
 • Warunki sprzyjające nawiązaniu dobrego kontaktu z dzieckiem i jego rodziną
 • Zasady pomagania innym, potrzeby i granice w sytuacji pomagania, odpowiedzialność i zaufanie w sytuacji pomagania, znaczenia kontraktu w sytuacji pomagania, zasady asertywnego odmawiania
 • Moje zasoby, czyli wzmacnianie siebie jako osoby pomagającej innym
 • Podstawy metodologii pisania projektów

Inne realizowane szkolenia:

„Harmonia czyli jak radzić sobie ze stresem” - 15 godz. szkolenie w zakresie rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu. Na program 15 godzinnego szkolenia o charakterze warsztatowo-wykładowym składa się:
 • Przyjrzenie się własnemu sposobowi i funkcjonowania w sytuacji stresowej, naszym emocjom, postrzeganiu, myślom, reakcjom organizmu, ale i źródłom stresu i jego skutkom.
 • Odróżnianie realistycznych od nierealistycznych oczekiwań stawianych nam przez otoczenie, weryfikacja naszych przekonań.
 • Asertywne odmawianie; obrona własnego terytorium psychologicznego w celu lepszego zadbania o siebie w sytuacji stresowej
 • Poznanie sposobów na lepszą organizację czasu pracy i odpoczynku,
 • Poznanie różnych technik odstresowujących (zmniejszających napięcie) m.in. ćwiczenia rozluźniające i relaksacyjne – poszukiwanie techniki najlepszej dla siebie
  „Pokochać siebie” – 15 godzinne szkolenie w zakresie rozwijania i pielęgnowanie poczucia własnej wartości, akceptacji siebie i innych Na program tego szkolenia składa się:
 • Dostarczenie wiedzy na temat znaczenia poczucia własnej wartości- wiary we własną skuteczność oraz szacunek do siebie
 • Doświadczanie siebie jako osoby kompetentnej w radzeniu sobie z podstawowymi wymaganiami jakie stawia życie, zasługującej na doznawanie szczęścia
 • Samoakceptacja siebie (myśli, emocji, zachowań) i innych
 • Życie celowe- realizacja własnych celi, dążeń
Istnieje możliwość modyfikacji treści szkoleń do potrzeb grupy.